moroooo2_uusi
RuokaNysse
nyssekuva_uusi

RuokaNysse on entinen kauppa-auto, joka kiertää Tamperetta maanantaista torstaihin ruoka-apua jakaen.

Elintarvikkeita jaetaan myös mm. A-Killan tuville, nuorten työpajoihin ja YH-äitien ryhmiin.

Jaettavat elintarvikkeet tulevat EU:lta ruoka-apuna, ostetaan kirkollisverorahoin sekä saadaan lahjoituksina kaupoilta.


Asiakkaaksi
Ruokanysse ulkoapäin

RuokaNyssen elintarvikeavun piiriin pääsee oman asuinalueen seurakunnan diakoniatyöntekijän kautta.

Diakoniatyöntekijä kartoittaa avun tarpeen ja antaa asiointioikeuden RuokaNysseen.

Elintarvikeapu on saajalle ilmaista eikä sen saaminen edellytä kirkon jäsenyyttä.


Vapaaehtoiseksi
nyssesisältä_uusi

RuokaNyssen toiminnan mahdollistavat vapaaehtoistyöntekijät sekä yksityishenkilöiden ja yhteisöjen toiminnalle antamat lahjoitukset.

Vapaaehtoisten tehtäviin kuuluu hakea kaupoista elintarvikelahjoituksia, pakata ja purkaa RuokaNysseä ja olla mukana kierroksella palvelemassa asiakkaita.


Lahjoitukset

RuokaNysse ottaa vastaan yritysten elintarvike- ja hygieniatuotelahjoituksia tai suoraa taloudellista tukea.

Myös yksityishenkilöt voivat tukea RuokaNyssen toimintaa lahjoituksin!


Apu menee perille

Vuonna 2015 Ruokanyssen kautta jaettiin yli 20 000 ruokakassia tarvitseville.